شرکت ورزشی راین در سال 1372 و با شماره ثبت 435743 با هدف اشاعه فرهنـــگ ورزش خانواده تأسیس گردید و هم اینک با کوله باری از تجربه حاصل از تلاش  مدیران ، مهندسین ، تکنسینها و پرسنل کارآزموده در تمامی  نمایشگـــاهها و فروشگـــاههای خود در سطح کشوربعنــوان بــزرگتریــن واردکننــــده دستگاههای ورزشی در ایران مشغول به کار است. این شرکت بر آن است تا با حرکت در مسیر تعالی و پایبندی به شعار خود که فروش را آغاز یک تعهد و وظیفه میداند ، رســالت خود را در  اجرای این مهم و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در خانواده های ایرانی به بهترین نحو ممکن انجام دهد. این  شرکت تلاش دارد تا با ارتقاء جایگاه ورزش در خانواده و به تصویر در آوردن دور نمای استفاده از دستگاههای ورزشی در خانواده ها ، خود را هم راستا با اقبال عمومی جامعه در زمینه دستیابی به سلامت جسمی و روانی قرار دهد و با تلاش حداکثری برای آشنا کردن مردم با مزایای استفاده از دستگاههای ورزشی به این مهم جامه عمل بپوشاند. شرکت ورزشی راین سیاست " تجربه یک خرید لذت بخش " را  در دستور کار قرار داده است که سعی دارد تمامی مراحل خرید شـــامل پیش خرید ، خرید و پس از خرید را مد نظـــر قرار داده و راهکارهایی را برای ارائه یک تجربه خرید خوب ، مطمئن و رضایت بخش پیش روی مشتریــان محترم قرار دهد.

اهتمام جمعی مجموعه بر آن است تا بدست آوردن سلامتی و بازیابی روحیه شاد را با نام شرکت ورزشی راین عجین نماید تا هــر ایـرانی در هر کجای کشور دستـگــاههای ورزشی راین را نماد سلامتی و آرامش روح و روان خود دانسته و در قبال آنها احساس رضایت نماید. با استعانت از خداوند سبحان شرکت ورزشی راین ارزشهای زیر را بعنوان ارزشهـای محوری حــــاکم بر شبکه فروش خود در سرتاسر کشور تدوین نموده و امیدوار است با رعـــایت اصول ، موازین و ارزشهای زیر به ثمر نشستن تلاش جمعی مدیران ، متخصصین و تکنسینهای شرکت را در نهادینه کردن ورزش خانواده بعنوان یک ارزش اجتماعی شاهد باشد.

_رضایت ذینفعان : راین  با  ایجاد  محیطی  امن ، شاد ، بهره ور  و با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده رضایت ذینفعان را کسب می نماید.

_جامعه : راین حرکت در مسیر اعتلای فرهنگ ورزش همگانی و بخصوص ورزش خانواده را بزرگترین ارزش خود می داند.

_مشتری مداری : رضایت مندی مشتریان به عنوان صاحبان اصلی شرکت اولویت نخست راین است.

_دانش محوری و ارتقاء بهره وری : راین دانش محوری کارکنان را مزیت رقابتی راین می داند.

_مسئولیت پذیری اجتماعی : راین ارزشمندترین کارکنان را مسئولیت پذیرترین آنها می داند.

_کرامت انسانی : راین رعایت کرامت انسانی را رمز توسعه سرمایه های انسانی می داند.

_خلاقیت و نوآوری :  راین خلاقیت سرمایه های انسانی را عامل رشد خود می داند.