با تقويت عضلات ناحيه شكم و كمر مي‌ توان وضعيت ايستادن و نشستن را اصلاح كرد.

اگر بخواهيد پس از كم كردن چربي‌ ها بدنتان متناسب به نظر برسد، بايد عضلات خود را تمرين دهيد تا بتوانيد شكل ظاهري بدن را در حد مطلوبي حفظ كنيد.

حركات كششي، عضلات ناحيه كمر را تحت كشش قرار مي‌ دهد و براي افرادي كه كارهاي پشت ميز‌نشيني دارند توصيه مي ‌شود.

داشتن عضلات چهار سر ران و همسترينگ قوي به شما كمك مي‌كند تا در فعاليت‌ هاي روزانه كمتر دچار خستگي شويد يا در صورتي كه ورزش مي‌ كنيد، راحت‌ تر از پس تمرين ‌ها برآييد.

عدم تعادل در توانايي عضلات ران باعث ناهماهنگي در حركات مفصل ران و زانو خواهد شد. براي تقويت اين عضلات، حركات زير را بدقت اجرا كنيد.

عدم تعادل در توانايي عضلات ران در درازمدت به ضرر شما تمام مي ‌شود. براي تقويت اين عضلات، حركات زير را تمرين كنيد.

ماساژ ورزشی از دیر باز در جهان به عنوان یک روش مکمل در برنامه آماده سازی قبل از مسابقه با هدف بهبود بخشیدن به عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد.