استاد دانشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران معتقد است كه انجام فعاليت ورزشي حرفه‌اي در ماه مبارك رمضان با نظارت و كنترل مربي با دانش و مربي تغذيه آسيبي به عملكرد ورزشكاران وارد نمي‌كند.
 

دكتر عباسعلي گائيني متخصص فيزيولوژي ورزشي، در ارتباط با انجام فعاليت‌هاي ورزشي در ايام ماه مبارك رمضان اظهار كرد: ورزشكاراني كه در اين ايام درگير فعاليت بدني شديد هستند از لحاظ بيولوژيكي با دو نوع فشار روبرو هستند؛ نوع اول استرس ناشي از غذا نخوردن كه خود فشار متابوليكي زيادي را به بدن وارد مي‌كند و نوع دوم انجام فعاليت‌هاي ورزشي شديد است كه از لحاظ فيزيكي نيز فشار زيادي را به ورزشكار تحميل مي‌كند. هر دو عامل خطرساز و سيستم‌ ايمني وي را به خطر مي‌اندازد.

وي افزود: اگر مربيان ما از دانش علمي برخوردار باشند به درستي مي‌توانند در اين ماه برنامه‌ريزي كنند تا با استقرار فعاليت‌هاي ورزشي كم شدت، فشار فيزيولوژيكي ناشي از ورزش را كم كنند تا ورزشكاران آنها تحمل شرايط ممكن را داشته باشند.

دکتر گائيني تاكيد كرد: انجام فعاليت‌هاي شديد همراه با روزه داري سبب مي‌شود تا ورزشكار دچار آسيب مزمن شده و دستگاه عضلاني وي تحليل رود و در نهايت سيستم‌ ايمني ضعيف شود. بنابراين توصيه مي‌شود ورزشكاران با كاهش فعاليت‌هاي بدني روزانه خود، فعاليت‌هاي ورزشي سنگين را در فاصله يك ساعت و نيم تا دو ساعت بعد از يك افطار سبك موكول كنند، لذا اين امر يك مربي با انديشه در كنار متخصص تغذيه ورزشي خوب مي‌طلبد تا روزه‌داري ورزشكار همراه با سلامتي وي باشد.

اين متخصص فيزيولوژي ورزش خاطر نشان كرد: كساني كه به صورت تفريحي فعاليت ورزشي انجام مي‌دهند اين ماه فرصت مناسبي براي كاهش وزن آنها است، به طوري كه انجام يك فعاليت بدني سبك يك تا دو ساعت پيش از افطار سبب مي‌شود تا انرژي‌ مازاد در بدن آنها تخليه شود. اين مساله نه تنها اختلالي در روند متابوليكي بدن آنها وارد نمي‌كند، بلكه در پايان ماه مبارك رمضان يك بدن متناسب همراه با چربي كم خواهند داشت.

اين استاد دانشگاه يكي از مشكلات اساسي ورزشكاران به ويژه آنهايي كه ورزش حرفه‌اي انجام مي‌دهند مشكل كم آبي عنوان كرد و گفت: براي رفع اين مشكل بهتر است ورزشكاران پس از افطار تا سحر چندين وعده ميوه‌هاي آبدار از جمله كيوي، موز، پرتغال، خربزه انواع طالبي و از همه مهم‌تر سبزيجات فراوان مصرف كنند.

وي در پايان تاكيد كرد: ورزش شديد به همراه غذا نخوردن سبب مي‌شود بدن ورزشكار كه دچار ذخيره كم چربي است، به سمت استفاده از واحدهاي پروتئين تغيير وضعيت دهد. بنابراين احتمال دارد عضلات آنها تحليل و در دراز مدت پروتئين‌هاي جديد هورمون‌ها و آنزيم‌ ها در بدن سنتز شود در نتيجه‌ تمام اين عوامل موجب آسيب ‌هاي مفصلي و عضلاني و بافت ‌هاي فعال متابوليك آنها مثل كبد مي ‌شود.


منبع: خبرگذاری ایسنا

 
بازدید : 3719
10 مرداد 1391 ساعت 06:11 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری