تعریف ناهنجاری سربه جلو
سر جلوتر از مرکز ثقل قرار دارد و فشار زیادی روی مفاصل فکی - گیجگاهی و مفاصل گردن و عضلات پشت گردن وارد می شود. سر به جلو  یکی از شایعترین ناهنجاری ها می باشد.


عوارضی که از این ضایعه ناشی می شود، عبارت است از:

1-    افزایش فشار روی مفاصل فکی - گیجگاهی، مفاصل گردن و عضلات پشت گردن
 
2-    افزایش وزن سر در وضعیت سر به جلو

3-     افتادگی شانه ها و سینه  

تشخیص ضایعه سر به جلو  
در وضعیت طبیعی خط شاقول از وسط لاله گوش عبور می کند. در صورتی که سر جلوتر قرار گرفته باشد، گوش خارجی در امتداد خط شاقول واقع نمی شود، بلکه جلوتر قرار می گیرد.

 
 

حرکات اصلاحی شامل حرکات کششی و تقویتی

1-     فرد در حالی که به دیوار تکیه می دهد، سر را به سمت بالا می کشد و در عین حال، سر را به سمت عقب می کشد و به دیوار تکیه می دهد. در این حال، عضلات پشت گردن کشیده می شوند.

 
 
2-    این تمرین برای بهبود وضعیت گردن یکی از تمرینات کششی گردن است که فرد در هنگام کار می تواند انجام دهد به عبارت دیگر، فرد یاد می گیرد که در هنگام کار و انجام فعالیت نیز وضعیت طبیعی را حفظ کند. برای این منظور، وزنه ای در حدود 5-2 پوند روی سر قرار می دهد و سر را به سمت بالا می کشد؛ به طوری که گودی گردن کاهش یابد و وضعیت سر و گردن به صورت صاف در آید.

 

3-     تمرین ناقص بلند شدن از حالت خوابیده و به حالت نشسته در آمدن، برای این منظور فرد به پشت می خوابد و دست ها را کنار بدن روی زمین قرار می دهد. حال سعی می کند بلند شود. برای این منظور سر را از زمین بلند و گردن را خم می کند و در همین وضعیت نگه می دارد.
 

4-    برای تقویت عضلات جلوی گردن که در حرکت خم کردن مهره های گردنی نقش دارند و ثبات دهنده قسمت جلویی گردن نیز محسوب می شوند، فرد دست خود را روی پیشانی قرار می دهد و سعی می کند که سر را به سمت عقب حرکت دهد. در این حال فرد از طرف دیگر سعی می کند سر را به سمت جلو جابه جا کند، به هر حال، مقاومت اعمال می شود و عضلات قسمت جلوی گردن منقبض می شوند؛ ولی حرکتی صورت نمی گیرد.
 

 
تذکر! قبل از شروع تمرینات به نکات زیر توجه داشته باشید:

1-     قبل از شروع تمرینات ابتدا باید 3 الی 5 دقیقه نرمش کرد.

2-     تمرینات را باید به صورت روزانه و سر وقت انجام داد.

3-    بین تمرینات باید استراحت کرد.
بازدید : 4280
21 مرداد 1392 ساعت 11:36 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری